Advocaat Hoogeveen | Kwakman Strafrechtadvocatuur

Judith Kwakman: Advocaat Hoogeveen

Kwakman Strafrechtadvocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht in de breedste zin van het woord. Bent u op zoek naar een ervaren, deskundig en betrokken advocaat in Hoogeveen en omstreken voor rechtsbijstand tijdens een strafrechtelijke procedure tegen u? Bij Kwakman Strafrechtadvocatuur bent u op de juiste plek. Mr. Kwakman is bereid om u voor een bespreking in Hoogeveen of omstreken te komen bezoeken. Advocaat Hoogeveen nodig? Lees hieronder in welke situaties u bij ons terecht kunt voor rechtsbijstand.

Advocaat Hoogeveen | Kwakman Strafrechtadvocatuur

Over mr. Judith Kwakman

Mr. Kwakman heeft als strafrechtadvocaat al meer dan twintig jaar ervaring en werkte op verschillende in strafrecht gespecialiseerde kantoren. Door uw situatie goed te analyseren en op heldere en begrijpelijke manier uit te leggen welke consequenties deze voor u kan hebben, schetst ze een realistisch en eerlijk beeld van wat u kunt verwachten.

Mr. Kwakman vindt het belangrijk dat haar rechtsbijstand van goede kwaliteit is. Daarom is zij op elk rechtsterrein waarop zij werkzaam is, lid van de bijbehorende specialisatieverenigingen. Deze stellen hoge kwaliteits- en opleidingseisen aan het lidmaatschap, waardoor u zeker weet dat de rechtsbijstand die u ontvangt van goede kwaliteit is.

Voor welke rechtsgebieden kunt u bij ons terecht?

Mr. Kwakman staat verdachten bij van alle soorten strafbare feiten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende delicten:

  • mishandeling, bedreiging, openlijke geweldpleging en andere geweldsdelicten;
  • drugsdelicten, zoals bezit, handel en het vervaardigen van soft- en harddrugs;
  • diefstal, inbraak, oplichting, fraude en andere vermogensdelicten;
  • ernstige verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval;
  • zedenzaken, zoals ontucht, aanranding en verkrachting;
  • levensdelicten, zoals moord en doodslag.
Advocaat Hoogeveen | Kwakman Strafrechtadvocatuur

Wordt u verdacht van een strafbaar feit?

Wordt u verdacht van een strafbaar feit, of dreigt u hier verdacht van te worden? Mr. Kwakman kan u vanaf het eerste moment deskundig adviseren. Zij kan u bijstaan tijdens het verhoor bij de politie en zal u goed op dit verhoor voorbereiden. Ook tijdens het vervolgtraject staat zij u bij. Uw strafdossier neemt zij uitgebreid met u door en de eventuele zitting bereidt ze goed met u voor. Zij kan ook eventuele getuigen oproepen of nader onderzoek laten doen.

Naast bijstand op een ‘gewone’ strafzitting bij de rechter, kan zij u ook bijstaan als u een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie krijgt. Bent u het hiermee niet eens? Dan kan zij verzet voor u instellen. Ook het terugvragen van uw in beslag genomen rijbewijs of andere goederen, bezwaar maken tegen DNA-afname, een gratieverzoek indienen of u bijstaan wanneer uw werkstraf wordt omgezet in vervangende hechtenis, behoort tot de mogelijkheden. Eindigt uw zaak in een sepot of vrijspraak? Dan kan zij voor u een schadevergoeding vragen. Als u gedetineerd of terbeschikkinggesteld bent, kan zij u bijstaan in klachtenprocedures tegen de kliniek of de gevangenis.

Mr. Kwakman heeft in 2009 de specialisatieopleiding strafrecht afgerond en is sindsdien lid van de NVSA (Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten)

Advocaat Hoogeveen | Kwakman Strafrechtadvocatuur

Andere rechtsgebieden

Jeugdstrafrecht

Ook voor rechtsbijstand aan minderjarigen kunt u terecht bij Kwakman Strafrechtadvocatuur.

Mr. Kwakman heeft in 2012 de specialisatieopleiding jeugdrecht afgerond en is sindsdien lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten).

TBS

Mr. Kwakman is gespecialiseerd TBS-advocaat. Is er sprake van een dreigende oplegging van TBS of heeft u TBS? Ook dan kunt u terecht bij Kwakman Strafrechtadvocatuur. Mr. Kwakman is één van de slechts veertig in TBS gespecialiseerde advocaten in Nederland.

Mr. Kwakman heeft in 2017 samen met een aantal andere bevlogen TBS-advocaten de Vereniging van TBS-advocaten opgericht en is hier sindsdien ook bestuurslid van.

Verplichte zorg

Mensen met psychiatrische problematiek kunnen tegen hun wil worden opgenomen in een kliniek of kunnen gedwongen worden tot andere vormen van zorg, zoals medicatie. Toestemming hiervoor verloopt altijd via de rechter. Ook in deze situatie kan mr. Kwakman u bijstaan.

Mr. Kwakman is lid van de vPAN (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland).

Advocaat Hoogeveen nodig?

Neem contact op.

Kosten advocaat Hoogeveen

In bepaalde situaties is het mogelijk om aanspraak te maken op gefinancierde rechtsbijstand. Of u hiervoor in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen. Ligt uw inkomen op bijstandsniveau, dan is uw gemeente mogelijk bereid uw eigen bijdrage te betalen voor u. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met de gemeente Hoogeveen dan wel de gemeente waar u woont.

De inkomensgrens voor gefinancierde rechtsbijstand wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. In 2021 bedraagt de laagste eigen bijdrage €153,- en ligt de inkomensgrens voor een gezin op €40.400,-. De actuele normen voor gefinancierde rechtsbijstand, vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Hoeveel moet ik zelf betalen?

Verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, TBS-gestelden en minderjarigen hebben automatisch recht op gefinancierde rechtsbijstand, zonder eigen bijdrage te hoeven betalen. Bij volwassenen in voorlopige hechtenis vindt na afronding van de strafzaak wel een inkomenscheck plaats. Blijkt het inkomen hoger dan de toevoegingsnormen, dan kunnen de kosten van rechtsbijstand op een later moment door de Raad voor Rechtsbijstand teruggevorderd worden.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zal mr. Kwakman een prijsafspraak met u maken. Dit kan op basis van een honorarium per uur, maar ook een vaste prijs voor de gehele procedure is mogelijk.