kantoorklachtregeling

kantoorklachtregeling

Kantoorklachtregeling

Als u een klacht heeft over de totstandkoming en de uitvoering van uw opdracht, de kwaliteit van de dienstverlenging of de hoogte van de declaratie, dan kunt u die klacht met uw advocaat bespreken. Er zal dan gezocht worden naar een oplossing die zowel voor u als voor uw advocaat acceptabel is. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunnen u en uw advocaat schriftelijk afspreken een bindend oordeel over uw klacht te vragen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Op de werkzaamheden van mr. Kwakman is haar kantoorklachtenregeling van toepassing.