kosten

kosten

Wat zijn de kosten?

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo, een toevoeging). Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en uw gezinssamenstelling. Ook moet u een eigen bijdrage betalen, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. U dient die eigen bijdrage rechtstreeks aan uw advocaat te betalen, nadat u daarvoor een rekening van uw advocaat heeft gekregen.

Ligt uw inkomen op bijstandsniveau, dan is uw gemeente mogelijk bereid om de eigen bijdrage voor u te betalen (via de bijzondere bijstand). U moet daarvoor zelf contact opnemen met uw gemeente.

kosten

Wat moet ik betalen?

Elk jaar worden de inkomensgrens en de hoogte van de eigen bijdragen opnieuw vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. In 2022 bedraagt de laagste eigen bijdrage € 156 en ligt de inkomensgrens voor een gezin op € 41.600. U kunt de geldende normen vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Verdachten die in voorlopige hechtenis zitten, TBS-gestelden en minderjarigen hebben automatisch recht op gefinancierde rechtsbijstand, zonder eigen bijdrage te hoeven betalen. Bij volwassenen in voorlopige hechtenis vindt na afronding van de strafzaak wel een inkomenscheck plaats. Blijkt het inkomen hoger dan de toevoegingsnormen, dan kunnen de kosten van rechtsbijstand op een later moment door de Raad voor Rechtsbijstand bij diegene teruggevorderd worden.

kosten

Prijsafspraak

Als u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, zal mr. Kwakman met u een prijsafspraak maken. Dat kan een honorarium per uur zijn, maar ook een vaste prijs voor de gehele procedure.

Wilt u een prijsopgave opvragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard geheel vrijblijvend.