TBS

TBS
100%
min
65%

Terbeschikkingstelling

Terbeschikkingstelling is een complexe maatregel binnen het strafrecht, niet alleen voor wat betreft de uitvoering ervan, maar ook het maatschappelijke beeld dat de samenleving daarvan heeft. Het is daarom belangrijk om u zowel bij een dreigende oplegging van TBS als bij de uitvoering van de TBS te laten bijstaan door een in TBS gespecialiseerde advocaat.

Mr. Kwakman is één van de slechts veertig in TBS gespecialiseerde advocaten in Nederland. Omdat veel advocaten (te) weinig weten over de uitvoering van een TBS-maatregel, heeft zij samen met een aantal andere bevlogen TBS-advocaten in 2017 de Vereniging van TBS-advocaten opgericht met als doel advocaten meer kennis over de (uitvoering en oplegging van) TBS bij te brengen. Als bestuurslid van deze vereniging maakt zij tweemaal per jaar een uitgebreide nieuwsbrief, die gepubliceerd wordt op de website van de vereniging.

TBS

De goede wegen bewandelen

Bij de uitvoering van de TBS-maatregel kan de TBS-gestelde tegen allerlei zaken aanlopen. Denk aan lange wachtlijsten voor behandeling, het intrekken van verloven, de wens overgeplaatst te worden naar een andere kliniek, ontstane impasses in de behandeling, mogelijke dreiging van een plaatsing op de longstay-afdeling (LFPZ), de wens contact met het slachtoffer te hebben om excuses te maken en natuurlijk de reguliere verlengingszittingen elke één of twee jaar. Doordat mr. Kwakman veel kennis heeft van de TBS, weet zij de goede wegen te bewandelen om de problemen waar de TBS-gestelde tegenaan loopt te bespreken en op te lossen, maar kan zij diegene ook goed informeren over de haalbaarheid van bepaalde procedures. Zij kan de TBS-gestelde bijstaan in beklag- en beroepsprocedures tegen de kliniek, op de TBS-verlengingszittingen, maar ook bij driegesprekken met de behandelaar of tijdens zorgconferenties.

TBS

Zorgmachtiging

Het komt regelmatig voor dat als een TBS-maatregel eindigt, de rechter een zorgmachtiging oplegt, waardoor de (ex-)TBS-gestelde vanaf dat moment nog wel verplicht wordt bepaalde vormen van zorg te accepteren. Doordat mr. Kwakman bevoegd is mensen bij te staan aan wie een zorgmachtiging wordt opgelegd, kan zij de TBS-gestelde dus ook in deze procedure blijven bijstaan en hoeft er geen afzonderlijke advocaat ingeschakeld te worden.

TBS

Vereniging van TBS-advocaten

Lid van de Vereniging van tbs-advocaten

Ga naar de website

Vrijblijvend contact opnemen?

Dat is geen probleem. U kunt het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen.