verplichte zorg

verplichte zorg

Zorgmachtiging

Voor hun eigen veiligheid of die van anderen kunnen mensen met psychiatrische problematiek tegen hun wil worden opgenomen in een kliniek of wordt hen andere vormen van zorg (zoals medicatie) verplicht gesteld. Hiervoor zal een rechter altijd eerst toestemming moeten geven. Voorheen heette dit een BOPZ-maatregel (RM), nu een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) of een rechterlijke machtiging op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd). De (potentiële) patiënt heeft in zo’n geval (kosteloos) recht op rechtsbijstand.

verplichte zorg

Rechtsbijstand

Mr. Kwakman verleent deze rechtsbijstand aan patiënten die dreigen opgenomen te worden, volgens hun behandelaar opgenomen moeten blijven of aan wie een bepaalde vorm van zorg verplicht gesteld wordt. Als door de behandelaar het voornemen wordt geuit een zorgmachtiging aan te vragen, kan mr. Kwakman met de betreffende patiënt nagaan of het mogelijk is om zo’n zorgmachtiging af te wenden door zelf een plan van aanpak op te stellen. Is dat niet voldoende, dan wordt alsnog een zorgmachtiging aangevraagd. Een onafhankelijke psychiater zal met de patiënt spreken en een medische verklaring opstellen. Die wordt aan de advocaat verstrekt en met de patiënt besproken. Mr. Kwakman zal met de patiënt nagaan of aan alle voorwaarden voor een zorgmachtiging is voldaan en diegene informeren over de gevolgen ervan. Tenslotte staat zij de patiënt op de zitting bij als advocaat.

verplichte zorg

Ook na TBS bijstand

Het komt regelmatig voor dat als een TBS-maatregel eindigt, de rechter een zorgmachtiging oplegt. Doordat mr. Kwakman bevoegd is rechtsbijstand te verlenen in dit soort zaken, kan zij de TBS-gestelde dus ook in deze procedure blijven bijstaan en hoeft er geen afzonderlijke advocaat ingeschakeld te worden.

verplichte zorg

vPAN

Lid van de vPAN (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland)

Ga naar de website

Heeft u een vraag over verplichte zorg?

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Dat kan door ons contactformulier in te vullen of door te bellen.