rechtsgebiedenregister

Rechtsgebiedenregister

Mr. Kwakman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht (waaronder TBS en jeugdstrafrecht)
  • Psychiatisch patiëntenrecht

Deze registratie verplicht haar om in elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. Daarnaast is zij verplicht te voldoen aan de lidmaatschapseisen van de specialisatieverenigingen waarvan zij lid is.